Zonnepark Ouddorp aan Zee is in aanbouw

Foto behorende bij Zonnepark Ouddorp aan Zee is in aanbouw
Foto behorende bij Zonnepark Ouddorp aan Zee is in aanbouw

De bouw van een van de grootste grondgebonden zonnepark van Nederland vindt plaats in Ouddorp. Aansluitend aan het terrein van recreatiepark De Klepperstee is een veldopstelling in aanbouw waar een kleine 3.000 pv-panelen komt te liggen. Op maandagmiddag 6 februari 2012 is de bouw feestelijk gevierd met een symbolisch plaatsing van een aantal van de panelen.

De symbolische plaatsing gebeurde door vertegenwoordigers van de parijen die in de aanloop betrokken zijn bij het project, waaronder initiatiefnemer dhr. L.X den Hollander, eigenaar van de Klepperstee, wethouder F. Tollenaar en mw. M. Sweep, directeur van Coöperatie Deltawind. Omdat de bouw nog in volle gang is gebeurde dit in kleine kring. Binnen enkele weken zal het park gereed zijn, waarna de netaansluiting volgt. In het voorjaar zal een grote opening worden georganiseerd waarvoor ook andere belangstellenden worden uitgenodigd. De bouw gebeurt in opdracht en onder toezicht van Coöperatie Deltawind. Zij zal het park de komende 30 jaren beheren.

De start van de ontwikkeling dateert al weer uit 2007. Recreatiepark De Klepperstee was bezig met de voorbereiding van de kwaliteitsverbetering. Onderdeel van het totale plan was vanaf het begin duurzaamheid. Met deze zonnepanelen wil het bedrijf in haar eigen energievoorziening voorzien. In 2009 is er SDE subsidie aangevraagd en toegekend van de zonnepanelen. Perikelen rondom de vergunning en het bestemmingsplan hebben geleid tot vertraging. Uiteindelijk is ingestemd met de realisatie, mits de panelen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Om dit te voorkomen zijn zandwallen verhoogd en aangelegd, passend bij het karakter van het gebied.

Toch werd er bij de Klepperstee getwijfeld aan de realisatie. Want, zo vertelt Ludovic den Hollander: "De productie van energie is niet onze specialiteit. We zijn er inmiddels wel achter dat er veel bij komt kijken. En dat terwijl we midden in een verbeteringsslag van ons park zitten." Dat is de reden geweest dat hij in het najaar van 2011 contact heeft gezocht met Coöperatie Deltawind.

De coöperatie heeft als doel op Goeree-Overflakkee duurzaam opgewekte energie te produceren. Ruim 1450 eilanders zijn lid en ondersteunen daarmee dit doel. Het aanbod van den Hollander werd daar met veel interesse ontvangen. Monique Sweep, directeur bij Deltawind: "Het was duidelijk dat dit plan een forse investering vraagt en maar beperkt zal opleveren. Zeker bij grootschalige projecten zijn de kosten van zonne-energie zijn nog steeds vele malen grote dan die van windenergie. Toch hebben we aan de leden voorgesteld om, onder strikte voorwaarden, de aankoop te overwegen. In de ledenvergadering van 8 december 2011 is tot overname besloten. Want, zo werd gezegd, productie van duurzame energie is ons doel en dan moet je wel eens iets doen dat moed vraagt. De leden hebben besloten dat zij bereid zijn een deel van hun financiële reserve in te zetten voor deze nieuwe ontwikkeling."

Het park is een van de grootste in haar soort, want veel grondopstellingen zijn er niet in Nederland. Met 1,3 hectare, en een vermogen van 840Wp wordt straks in een gemiddeld jaar 787.000 kWh elektriciteit geleverd. Dit zal deels naar het recreatiepark gaan. De rest wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Monique kan het niet laten toch te vergelijken: "Eén enkele windturbine in Ooltgensplaat levert 4,5 keer zo veel energie op. Toch vinden wij het een goede zaak om op deze manier het winnen van zonne-energie een impuls te geven. Want op de lange termijn zullen we in moeten zetten op een mix van duurzame maatregelen."