Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Strengere controle op loslopende honden vanwege dierenleed

Foto

De politie meldt dat er ernstige problemen zijn met loslopende honden op de buitendijken en buitengebieden op Goeree-Overflakkee. Diverse schapen zijn aangevallen door loslopende honden en daarbij ernstig verwond of zelfs dood gebeten. Sommige schapen zijn verdronken door opjagen. In 2014 heeft dit geleid tot meer dan 30 dode schapen en lammeren bij de diverse bedrijven op Goeree-Overflakkee.

De gebiedsverantwoordelijken en de daarbij behorende BOA's en de politie gaan actief
controleren op het aangelijnd hebben van honden (ook in buitengebieden en buitendijken). In het belang van mens en dier zullen proces-verbalen worden aangezegd om deze overtredingen terug te dringen.

Afhankelijk van wat er wordt geconstateerd en waar het feit plaatsvindt kan een sanctie worden opgelegd vanaf 140 euro. Dit bedrag kan oplopen tot een door de officier van justitie bepaald bedrag of maatregel. In ernstige gevallen kan tot inbeslagname worden overgegaan. U bent altijd aansprakelijk voor de door uw dier aangerichte schade. Een hond die eenmaal (aan)gebeten heeft zal blijven jagen en bijten. Voorkom dierenleed en letsel door uw dier in die gebieden aan te lijnen.