Groter strand Brouwersdam door samenwerking

Foto

Het strand van de Brouwersdam is met vijfhonderdduizend kubieke meter zand verbreed en opgehoogd. Daarmee kan dit recreatiestrand, dat van grote betekenis is voor de economie, de recreatie en het toerisme in de regio, weer zo'n tien jaar vooruit.

Dat is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee, de plaatselijke ondernemers van het Platform Pioniers Brouwersdam en Rijkswaterstaat. Deze samenwerking werd op woensdag 23 november 2016 feestelijk afgesloten.

Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee. Het strand van de Brouwersdam komt normaal niet in aanmerking voor kustonderhoud met zandsuppleties. De dam beschermt het achterland immers al. Door de invloed van golven, getij, stromingen en de wind verdwijnt het zand hier echter gestaag van het strand.

Slim omgaan met zand
De samenwerkende partijen hebben de strandsuppletie bij de Brouwersdam als volgt mogelijk gemaakt:

  • Op een deel van de Kop van Schouwen wordt éénmalig geen zand aangebracht vanwege een natuurherstelproject. Hierdoor is zand uitgespaard. Er is voor gekozen dit zand elders langs de kust van Schouwen in te zetten. De Brouwersdam had als locatie de voorkeur.
  • Vanuit Rijkswaterstaat is zand beschikbaar om de hele Nederlandse kust te laten meestijgen met de zeespiegel. Een deel van dit zand is ingezet bij de Brouwersdam.
  • Omdat er voor Rijkswaterstaat meerkosten zijn om zand op het strand aan te brengen, hebben de lokale ondernemers, de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland en Zuid-Holland bijgedragen in de kosten.

Meerwaarde voor natuur en recreatie
Door deze samenwerking en het slim omgaan met zand is het recreatiestrand op de Brouwersdam groter, herstelt en ontwikkelt de natuur zich op de Kop van Schouwen en blijft de Deltakust veilig. Zo gaat kustbescherming hand in hand met meerwaarde voor natuur en recreatie. De helft van het zand is in het najaar van 2015 op het strand van de Brouwersdam aangebracht. Vanwege slecht weer is het werk toen onderbroken. Tussen begin september en begin oktober 2016 is de rest van het zand aangebracht.