Pieter Zevenbergen burgemeester Middelharnis

De commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen, benoemt met ingang van 1 maart 2009 de heer drs. Pieter Zevenbergen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Middelharnis. De heer Zevenbergen (68, VVD) is de opvolger van burgemeester mevrouw G. Hommes die per 1 maart 2009 met leeftijdsontslag gaat.

Gelet op de discussie over de bestuurlijke toekomst van de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee, heeft de raad van de gemeente Middelharnis de commissaris van de Koningin verzocht een waarnemend burgemeester te benoemen. De commissaris heeft aan de vertrouwenscommissie van Middelharnis een aantal kandidaten voorgedragen op grond van een door de raad opgestelde profielschets. De vertrouwenscommissie heeft unaniem haar keuze laten vallen op de heer Zevenbergen.

De heer Zevenbergen was van 1999-2008 lid van het College van de Algemene Rekenkamer. Daarvoor was hij onder meer wethouder van Zoetermeer, burgemeester van Ameland, van Voorst en van Bergen op Zoom en dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap van Delfland. De waarneming duurt vooralsnog tot het moment dat duidelijkheid bestaat over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Gedeputeerde Staten hebben een externe commissie opdracht gegeven advies uit te brengen over de bestuurlijke toekomst van de vier gemeenten op het eiland en zijn voornemens vóór 1 juni 2009 een standpunt hierover in te nemen.