Nu op de radio: Archipel bij nacht

Terug naar agenda overzicht...

Open avond met het Leger des Heils

donderdag 23-01-2014 19:30 uur

Vrouwenvereniging "Niet in eigen kracht" uit Herkingen, organiseert op donderdag 23 januari 2014 een open avond met het Leger des Heils. Twee medewerkers van het Leger de Heils vertellen over de praktijk van het werken bij het Leger des Heils. Iedereen kent wel het Leger des Heils en weet dat ze veel goed werk doen. Maar wat doen ze dan precies, hoe gaat dat en waarom?

Het Leger des Heils is in Engeland opgericht door de predikant William Booth. Booth, geboren in 1829, werd in zijn tienerjaren christen en besteedde veel tijd aan het doorvertellen van het Goede Nieuws (Evangelie) uit de Bijbel. Zo kwam hij ook in aanraking met de arme bevolking van Oost Londen. Deze confrontatie voedde het sterke verlangen in hem om iets voor deze mensen te betekenen.

In 1865 richtte Booth The Christian Mission op. Vanaf een zeepkist sprak hij vol enthousiasme over de liefde van God. Maar hoe mooi zijn boodschap ook was, het landde vaak niet bij zijn toehoorders. Booth kwam tot de conclusie dat mensen met een concrete hulpvraag in eerste instantie niet op een goed verhaal zitten te wachten: "Hongerige magen hebben geen oor voor het Evangelie." Daarom begon hij samen met anderen behalve een boodschap, ook brood bij de mensen te brengen.

Pas toen de naam The Christian Mission in 1878 werd veranderd in The Salvation Army (Leger des Heils) begon het werk van Booth duidelijke vruchten af te werpen. Het idee van een leger dat strijdt tegen lichamelijke en geestelijke honger, armoede en andere maatschappelijke wantoestanden, sprak velen aan. Het Leger des Heils wil hulp en zorg toegankelijker maken. Dat geldt zeker ook voor mensen die met meerdere problemen tegelijk kampen. Daarom kiezen wij ervoor om in heel veel verschillende werkvelden actief te zijn.

Mensen die het Leger des Heils om hulp vragen, hebben vaak op meerdere gebieden problemen. Soms zijn zij daarbij met Justitie in aanraking gekomen. Om die reden is het Leger ook werkzaam in de jeugdbescherming en de reclassering. Daarmee kunnen zij een nog groter en gevarieerder hulp- en zorgaanbod bieden. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg biedt hulp op de heel veel verschillende gebieden.

Wilt u meer weten over het werk van het Leger des Heils, of gewoon uw belangstelling voor het werk tonen? Dan bent u donderdag 23 januari 2014 vanaf 19:30 uur van harte welkom in Herkingen, verenigingsgebouw "de Fontein", Scharloodijk 35 (naast de Hervormde kerk). Meer info? 0187-487093.