Nieuws van en voor Goeree-Overflakkee

Sportteam GO zet Middelharnis en Oostflakkee in beweging

Op dinsdag 15 mei 2012 overhandigde Sportteam GO de eerste kwartaalrapportage aan wethouder P.H. van der Ree van Oostflakkee. De kwartaalrapportage werd in een positief gesprek met de wethouder door het dynamische Sportteam GO toegelicht. Wethouder Van der Ree gaf aan dat de projecten van Sportteam GO aanslaan en dat hij leuke berichten hoort vanuit de samenleving.

Theo Rigter, beleidsmedewerker van gemeente Oostflakkee, is voor deze gemeente de initiatiefnemer geweest om het project combinatiefunctionarissen sport op te starten. De opdracht voor Sportteam GO was om zich te ontfermen over de buurtsport, het verbeteren van het bewegingsonderwijs en de ondersteuning van sportverenigingen.

In januari 2012 ging Sportteam GO van start en vonden er vooral veel kennismakingen plaats binnen de werkgroep en met de scholen. In februari werd de buurtsport in Oostflakkee een goede samenwerking overgenomen van Be Active. De opkomst was overweldigend met op de eerste dag maar liefst 250 enthousiaste kinderen. De activiteiten staan niet op zich maar zijn volgens het zogenaamd KVD model ingericht. Kennismaken, verdiepen en doorstromen is de rode draad die door het activiteitenprogramma heen loopt. De kinderen maken kennis met verschillende bewegingsactiviteiten tijdens de lessen bewegingsonderwijs onder schooltijd en de buurtsport na schooltijd. De kennismakingsvariant van de buurtsport is GO Play, waarbij kinderen op basis van een instuif deel kunnen nemen aan allerlei activiteiten. De verdiepingsvariant is GO Sport. Dit houdt in dat kinderen gratis zes lessen in een specifieke sport krijgen om ze intrinsiek te motiveren om voor een bepaalde sport te kiezen.

In april 2012 is Sportteam GO gestart met een wekelijks sportaanbod van zes lessen voor 370 kinderen. Vervolgens is het de bedoeling dat kinderen hierdoor doorstromen naar verenigingen. De wethouder vindt het belangrijk om de bestaande verenigingen sterker te maken. Sportteam GO zal hierop inspelen en in samenwerking met de verenigingen zorgen voor ledenwerving en behoud van leden. In april heeft het sportteam contact gehad met de middelbare scholen en jongerenwerk GO. Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar is de Urban Sport avond georganiseerd. Zo'n 80 nieuwsgierige jongeren kwamen langs en waren erg enthousiast over de activiteiten.

De wethouder geeft in overweging om incidenteel ook eens een activiteit voor de doelgroep 55 plus te organiseren. Sportteam GO bestaat uit een enthousiast team van vijf medewerkers en zal ook zeker op zoek gaan naar activiteiten voor ouderen.


Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Nieuw pontje naar Brabant
In het begin van de zomer van 2015 gaat er op het Volkerak een pontje varen tussen Goeree-Overflakkee en West-Brabant. Dat...
  Logo
Samenwerking om zwerfafval tegen te gaan
Dinsdagavond 24 februari 2015 ondertekenden voorzitter Rob van Gils van de voetbalvereniging DVV'09 en wethouder milieu Pi...
  Foto behorende bij Samenwerking om zwerfafval tegen te gaan
Getuigenoproep bodemverontreiniging
De politie heeft eind februari 2015 een melding ontvangen dat er nabij de Molendijk onder aan de Maanezeesegorsdijk in Mel...
  Logo
KNRM Ouddorp gesteund door Stichting Specsavers Steunt
KNRM station Ouddorp heeft een bedrag van 1.316,82 euro geschonken gekregen van Specsavers in Zierikzee. In week 8-2015 gi...
  Foto behorende bij KNRM Ouddorp gesteund door Stichting Specsavers Steunt
De Blaeuwe Stapper komt er weer aan
De VVV van Goeree-Overflakkee is gestart met het verzamelen van informatie voor "de Blaeuwe Stapper". Meld nu al...
  Logonieuws  agenda  zakelijk  Zakelijk VoIP bellen  VoIP telefoons  © 2015 Nieuwsmedium FlakkeeNieuws  Google+  Google+ pagina